Ramel'den Modernize Metotlar

Ankara’da Çayyolu Bölgesi’nin ilk sanat kuruluşu ve sanat akademisi olan “Ramel“, 1995 Yılında kurulmuş ve 21 yıldır sanatın Müzik, Dans, Resim, Tiyatro dallarında her yaştan sanatsevere ağırlıklı olarak Ankara’da Ümitköy’de eğitim veriyor.
Bu haber 2017-02-16 12:01:55 eklenmiştir

Ankara’da Çayyolu Bölgesi’nin ilk sanat kuruluşu ve sanat akademisi olan “Ramel“, 1995 Yılında kurulmuş ve 21 yıldır sanatın Müzik, Dans, Resim, Tiyatro dallarında her yaştan sanatsevere ağırlıklı olarak Ankara’da Ümitköy’de eğitim veriyor. Ramel, 2007 yılından itibarense Ülkemizde sanat alanında eğitim veren kişiler konusunda yaşanan büyük boşluğu doldurmak amacıyla bir ‘Kent Enstitüsü’ olarak çalışmaya başlamış ve ‘Eğitimciler’ yetiştirmiş. Ramel bünyesinde eğitim verecek kişilerin lisans ve yüksek lisans düzeyindeki akademik dereceleriyle birlikte pedagojik formasyon sahibi eğitimciler haline gelmesi sağlanmış. Daha önemlisi sadece üniversitelerin sanat ile ilgili bölümlerinden mezun olup eğitimcilikle ilgisi olmayan kişilerin eğitim vermesinin Ülkemizde yarattığı sorunların çözümü için Ramel bünyesinde eğitim verecek kişiler, kent enstitüsü bakış açısıyla psiko-pedagojik bazlı hizmet içi eğitimlere tabi tutulmuş ve bu yolla eğitim kalitesinin beklentilerin ötesine ulaşması sağlanmış.

Ramel bünyesindeki Master Class eğitimleri, uzman düzeyine yaklaşan öğrencilerine veya uzman düzeyindeki öğrencilerine sağladığı eğitimleri tanımlamakta. Bu süreç, Dünya’nın alanında en kapsamlı programları sentezlenerek takip edilmekte. Bu programlar sadece Master Class seviyesindeki ileri düzey öğrenciler için kullanılmakta.

Yurt dışı kaynaklı eğitim programları Psikoloji / Motivasyon merkezliyse bazı noktalarda Ülkemiz için geçerliliğini ve değerini kaybedebiliyor. Ramel bünyesinde bu nedenle başlangıç ve orta düzeydeki öğrencilere kesinlikle bu programlar uygulanmıyor.

Yurt dışından alınarak, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan Ramel bünyesinde Ülkemizde de uygulanan programlar, genellikle lisans-yüksek lisans düzeyindeki eğitimlerde kullanılan programlar. Başka ülkelerde, Psikoloji / Motivasyon merkez alınmadan hazırlanmış programlar Ülkemizde de bu gruptaki öğrencilere rahatlıkla hiçbir değişikliğe tabi tutulmaksızın uygulanabiliyorlar. Master Class olarak tanımlanan bu eğitimler Ramel bünyesinde sadece Profesör Dr. ve Doçent düzeyindeki eğitimciler tarafından veriliyor.

Anadolu Gazetesi Onur Ödülü’ne layık görülmüş, sadece müzik eğitim programları geliştirmek için çalışan araştırma merkezine sahip Türkiye’deki ilk kurum ve alanında Türkiye’de pedagojik – psikolojik yaklaşımlar üzerine yapılanmış tek eğitim kurumu. Ramel, tam zamanlı psikolog ve pedagoglarla desteklediği psiko-pedagojik temelli eğitim yöntemleri Modernize Metotlar’ın Ülke çapına yayılarak daha büyük kitlelere fayda sağlamasını en önemli toplumsal görevi olarak görüyor. 

Modernize Metotlar içerisinde piyano, keman, bateri, yan flüt, şan (ses), gitar kursu eğitim programları bulunmakta.

Çayyolu Müzik kurslarında Modernize Metotlar kapsamında enstrüman eğitimine başlamak büyük önem arz ediyor. Çünkü öğrencinin enstrüman ile gerçek anlamda iletişime geçmesi başka bir deyişle bağ kurabilmesi ancak enstrümanı icra edebildiği andan itibaren mümkün olabiliyor. Aksi durumda enstrüman, öğrenci için bir objeden öteye geçememekte, zamanla ilk başta duyulan heyecan yitip gitmekte ve enstrüman öğrenci için geçerli bir anlam ifade etmemekte. Bu nedenle Modernize Metotlar müzik kursu eğitim programları kapsamında ilk etapta teorik bilgileri özetleyerek uygulamaya ağırlık verilen enstrüman öğrenme metotları kullanılarak öğrencinin enstrüman ile en kısa sürede iletişime geçmesi sağlanıyor. Bu yolla, eğitim süresi boyunca öğrencinin motivasyonu sürekli olarak, belli bir düzeyin üzerinde tutuluyor. Öğrenmeyi de öğreten bu yöntemle öğrencilerin, eğitimlerinin ilerleyen safhalarındaki zorlu konulara ve yoğun teorik eğitim dönemlerine önceden hazırlıklı bulunması sağlanıyor. İzlenen kurs programı Modernize Metotlar sayesinde, enstrüman öğrencinin hayatında kalıcı hale getiriliyor. Zaman içerisinde Ülkemizde, özellikle Ankara’da alanında üne kavuşmuş, okul, kolej ve akademilerle yayılmış, modern bir sanat eğitim akımı haline gelen, günümüzde genel bir problem olan, öğrencilerin uğraşlarından çabuk vazgeçmeleri durumunun önünde önemli bir çözüm olarak duran Modernize Metotlar‘ın ortaya çıkmasının en önemli amaçlarından biri bu eğitim yöntemlerini tüm Ülke çapına yaymak. Ramel, önemli olanın işlevselliğe sahip yayılma olduğu üzerinde duran bir kurum. Bu nedenle yayılmanın model alınarak veya kurumsal olarak gerçekleşiyor olmasıyla ilgilenmiyor. Bir eğitim kurumunun amacı markalaşmak değil çözüm sunmak ve ortaya çıkarılan çözümden mümkün olan en fazla sayıda insanın faydalanması olmalıdır. Bu bağlamda enstrüman eğitiminin ilk safhalarında teorik bilgilerin özetlenmesi ve enstrüman eğitiminin sevilen, çabuk sonuç veren hale getirilmesi, enstrüman eğitim metotlarının bilimsel yönlerinden uzaklaşmayı değil aksine bilimsel yönlerinin daha derin ve detaylı incelenmesini gerektiriyor.

Kurum, Modernize Metotlar‘ın tanınmışlığının / bilinirliğinin büyük sorumluluk getirdiğinin farkında. Bu nedenle çağın dışında kalmış ancak farklı tanıtılan eğitim programları ile ilgili toplumu bilinçlendiriyor. Bilindiği gibi Ülkemizde genellikle müzik aleti satış dükkanı sahipleri veya bu kişilerin yan kulvar olarak gördükleri müzik kursları için oluşturduğu yerler bilimsel dayanaklardan uzak lansmanlar yapmakta. Her firma adının sonuna, çeşitli prosedürlerle Türkçe / İngilizce dillerinde okul, sanat veya akademi ibareleri eklenebiliyor olması bir takım isimlerin gölgesinde bilimsellikten uzak eğitim verilebileceği anlamı taşımıyor. Kaldı ki bu firmaların geçmişi eğitim alanında değil. Öyle olsaydı dahi bilimsellikten uzak olan bu tutum etik dışı oluşuyla yine üzerine basarak kınanmalıydı. Bilindiği üzere müzik aleti satmak ile müzik eğitimi vermek arasında çok önemli farklar var. Hatta bu mevcudiyet iki husus arasında hiçbir bağlamda benzerlik kurulamayacak düzeyde. Ankara’da Modernize Metotlar’ın sağladığı sonuçlarla zaman içerisinde ses getirmesi ve model alınması, yayılması, Ankara’da müzik eğitimi alanındaki yapılanmaya büyük etkisi ve katkısının işlevsel yönleri Ramel yönetici ve eğitimci kadrosunu son derece mutlu etmiş ve mutlu etmeye devam ediyor. Ancak Modernize Metotlar’ın üne kavuşmasıyla ve model alınmasıyla beraber eğitimin içinden olmayan özellikle müzik aleti satış dükkanı sahiplerinin oluşturduğu yerlerce, metotlar, anlaşılmadan ve kavranmadan model alınmaya başlamış ve lansmanlarda kullandıkları bazı cümleler Modernize Metotlar’la benzerlik algısı yaratmakta. Ancak işlevsel bazda ve içerikte Modernize Metotlar ile ilgisi bulunmamakta.

Benzer lansmanlar da içeren sözü edilen programların müzik aleti markaları isimleriyle sunulduğu ve bu programların tamamen müzik eğitimi almak isteyen kişilere, eğitimi kullanarak müzik aleti satmak amacıyla oluşturuldukları biliniyor. Müzik eğitimi, ürün satışı için ne yazık ki düşüncesizce ilgili markalarca uzun yıllardır kullanılıyor. Bu müzik aleti markalarının sonuna Türkçe / İngilizce dillerinde okul veya akademi uzantıları eklenmekte ancak herhangi bir okul yapılanmasıyla ilgileri bulunmamakta. Zira bu markaların bu uzantıları, bu nedenle birkaç gün içerisinde müzik aleti satış taahhütü gibi basit prosedürlerle alınıp her kurum tarafından kullanılabilmekte. Elbette ki eğitim alanında uzman olan bilinçli kurum sahipleri bu oluşumlardan uzak duruyorlar. Hayret vericidir ki küçük yaşta bire bir özel olarak gerçekleşmesi gereken eğitimler dahi bu enstrüman pazarlama sistemli eğitim programları bünyesinde grup olarak veriliyor. Bilindiği üzere enstrüman eğitimi zihinsel-bedensel koordinasyon gerektiren ve kişisel özelliklerin aktif etki ettiği bir eğitimdir ve bu nedenle üniversitelerde yüksek lisans öğrencileri bile bu uygulama eğitimini bire bir özel ders olarak almaktadır. Yine hayret vericidir ki piyano eğitimlerinde grup halinde orglar kullanılıyor ve küçük yaş gruplarındaki bu öğrencilerin velilerinin, derste çocuklarına enstrümanı öğretmesinin istenmesi suretiyle bilimsellikten uzak ve çağ dışı davranılıyor. Ramel ise kurum olarak, eğitimi dahi bir tüketim olarak gören çeşitli kişilerin bu yanlış tutumlarının Modernize Metotlar’ın değerine sirayet etmesinden çekiniyor. Toplumsal sorumluluklarını her zaman olduğu gibi yerine getirmek adına ve eğitim gibi hassas bir alandaki önemli öğelerin bu gibi yollarla yıpratılmasından duyduğu endişe nedeniyle öğrencileri, velileri uyarıyor ve işlevsel anlamda Modernize Metotlar’a denkliği bulunan veya benzeyen eğitim metotlarının uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek için kurslara başlarken eğitim başlıkları yerine başlıkların içeriklerini sorgulanmasını öneriyor.

MODERNİZE METOTLAR KAPSAMINDA ERKEN YAŞTA MÜZİK EĞİTİMİ

Bateri, küçük yaş grupları için de piyano ile beraber eğitimi ilk sırada önerilen bir enstrüman. Temel bir enstrüman oluşu nedeniyle, ritim duygusunun, koordinasyonun gelişmesine büyük katkı sağlayan bateri, erken sonuç vermesiyle küçük yaş gruplarını müzik ile tanıştırmak için son derece elverişli bir enstrüman. Modernize Metotlar kapsamında piyano ile müzik kurslarına başlaması erken olarak değerlendirilmiş öğrencilere Carl Orff Yöntemi sentezli bateri/perküsyon programları önerilmekte. Bu program, dönemsel olarak renklerin öğretme teknikleri içerisinde kullanıldığı piyano eğitimlerini de bünyesinde barındırıyor.

Carl Orff Yöntemi’nin içeresinde ağırlıklı haliyle perküsyon öğeleri bulunmakta. Bu nedenle Orff Yöntemi ile eş zamanlı olarak sürdürülen perküsyon ve bateri dersi öğrenciye büyük fayda sağlamakta. Boyutları küçültülerek ölçeklendirilmiş akustik baterilerle ve dijital baterilerle sağlıklı bir erken müzik eğitimi dönemi sağlanabiliyor. Pedagojik yönden değerlendirildiğinde, bu enstrümanın seçilmesiyle, çabuk sonuç veren bir enstrüman olması sayesinde, bateri kursu alan küçük yaş grubu öğrencilerinin müzik eğitiminin sürekliliği sağlanıyor. Müziğe eğitimine başlamak için yaşının küçük oluğu düşünülen öğrenciler için bu eğitimler eşsiz bir fırsat. Ayrıca bateri eğitiminin ilk safhalarında dijital bateri (davul) kullanılması bu yaş grubu öğrencileri üzerinde dijital baterinin çeşitli ekstra özellikleri sayesinde pozitif sonuçlara büyük katkı sağlıyor. Bateri dersi içerisinde küçük yaş gruplarına verilen eğitimlerde karşılaşılan genel problemlere pratik çözümler oluşturan dijital davullar ile öğrencinin dikkatinin enstrümana yoğunlaştırması kolaylıkla sağlanıyor. Zaman zaman oluşabilecek konsantrasyon eksikliklerinde, bateri eğitimcisi, yine dijital bateri üzerindeki eğlenceli ekstra fonksiyonlarla öğrencinin dikkatini toplamasını sağlayabiliyor.

 

Anadolu Gazetesi’nin Onur Ödülü ile taçlandırdığı sayısız başarıya imza atmış sanat okulu her geçen yıl bünyesine eklenen projelerin tesirinde yenilikçi yaklaşımlarla eğitimde fark yaratma geleneğine sahip. Çağlar boyunca kendini gösteren okulların kendi geleneğine göre şekillendirdiği kriterler göz önünde bulundurulduğunda “Ramel”, sahip olduğu belirlenmiş kriterlerle ve alanında fark yaratan eğitim yöneticileriyle alanına ışık olmaya devam ediyor.

Çayyolu Gitar KursuÜmitkoy Piyano Kursu

ETİKETLER : Çayyolu Gitar Kursu Çayyolu Müzik Kursu Ümitkoy Piyano Kursu
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer EĞİTİM haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -

Bakbumoda Kadın Moda Haber Portalı
© Copyright 2017 Bakbumoda. Tüm hakları saklıdır.
erkek deri mont bodur zeytin fidanı adana masaj salonu